Föreläsning

kost & Prestation

Föreläsningar

Föreläsning om kost är ett bra sätt att skapa en större och snabbare förståelse hos en större grupp, allt ifrån föreningar, företag till enskilda lag eller andra grupper som är intresserade av att lära sig mer om kostens betydelse för prestationen.

Jag går igenom de grundläggande delarna om vad som påverkar hälsan och prestationen, vad som är viktigt att tänka på gällande kostens inverkan på prestation och återhämtning, konkreta tips och råd kring kost och vilka positiva effekter bra kost ger. 

Föreläsningar inom kost kan vara ett bra första steg att skapa ett intresse och förståelsen för vikten av rätt förhållningssätt till kostens betydelse för hälsa, prestation och återhämtning. 

Att föreläsa på arbetsplatser ger personalen en insikt och förståelse för hur viktig kosten är för både hälsan och prestationen. Om personalen mår bra så presterar de också bättre på arbetet. 

Mindre sjukskrivningar, ökad produktivitet, energi och glädje är bara några av de positiva effekter som vi sett efter föreläsningar och kostråd ute på arbetsplatser.

Kosten är en central del i att prestera både inom idrott, arbetsliv och i vardagen. Att skapa en förståelse för att kosten gör skillnad i energi, ork och hälsa är viktigt om man vill utvecklas och skapa så bra förutsättningar som möjligt för att orka prestera och må bra.

anna hovet 1

Det går att påverka sin egen utveckling med hjälp av kosten och det behöver inte vara svårt eller krångligt. Genom att få en inblick i sambandet mellan kost och prestation kan det vara lättare att se kosten som ett verktyg för att ge sig själv de bästa förutsättningarna för att utvecklas i sin idrott och att ta hand om sin kropp. 

Att tända gnistan och få förståelse för att vissa förändringar i kosten kan hjälpa till för att uppnå målsättningar och önskat resultat kan vara ett steg i utvecklingen.

Jag har även upplägg där jag följer upp föreläsningen med individuella samtal och lösningar för individen samt dennes förutsättningar och mål.

Kontakta mig så berättar jag mer.

anna@kostanalys.se