Ungdomar

Att hjälpa unga ”hungriga” motiverade idrottare som vill uppnå utveckling inom sin sport är otroligt roligt. Som hockeyförälder vet jag vilken träningsmängd och vilka hårda dagar det kan blir för dessa ungdomar.

Jag utbildar ungdomar i vikten av rätt kost och återhämtning. Jag ger individuella verktyg och förståelse till varje enskild ungdom vad som behövs för att uppnå önskat mål. 

Att få förståelse för att kosten påverkar prestationen och hälsan är ett steg i utvecklingen och det blir också lättare att engagera sig kring kosten i sin vardag när man vet varför det är viktigt. Att äta tillräckligt mycket och med en bra fördelning av näringsämnen är något jag förklarar vikten av och framför allt vilka effekter det ger. Hur mycket, vad och när man äter är otroligt viktigt för att orka med träning och skola samt för att undvika skador och infektioner.

För mig är det viktigt att inte krångla till det kring kosten för ungdomarna. Jag ger enkla konkreta kostråd som ska fungera i en vardag med högt tempo. Att följa upp hur det går med kosten och hur det känns är viktigt för att se att man är på rätt väg.

Kontakta mig så kan jag berätta hur jag kan hjälpa er dotter eller son! 

Anna Nilsson

anna@kostanalys.se

Kostens betydelse för prestationen

Jag utbildar dig!